Zoek de perfecte match

De hond met de X-factor

Kijk eens door de bril van de hond

 

Veel gestelde vragen

 

Huisdierenbijsluiters hond

Wet- en regelgeving in Europa

Overige landen in Europa hanteren ieder een eigen beleid omtrent omgang met agressieve dieren. In tabel 1 zijn de belangrijkste regels per land weergegeven. Zie voor de meest recente invoereisen en links van diverse landen licg.nl.

Tabel 1: Landen en hun wetgeving omtrent agressieve hondenrassen
 
Land
Beleid
België
 • Hanteert geen rasspecifieke wetgeving.
 • Legt de nadruk op preventie door voorlichting en het verplicht uitreiken van opvoedingsrichtlijnen aan nieuwe hondeneigenaren.
 • Heeft een verplichte Identificatie & Registratie van honden.
Denemarken
 • Hanteert rasspecifieke wetgeving.
 • Hanteert één categorie gevaarlijke hondenrassen.*
 • Hanteert daarnaast ook niet-rasgebonden wetgeving. Honden die niet tot de gecategoriseerde rassen behoren kunnen in beslag worden genomen als zij als gevaarlijk worden beschouwd. Zij moeten een gedragstest ondergaan, die wordt afgenomen door een door de overheid aangestelde dierenarts. Als deze vindt dat de hond gevaarlijk is wordt het dier gedood.
 • Heeft daarnaast een verplichte Identificatie & Registratie voor honden van vier maanden en ouder.
Duitsland
 • Hanteert rasspecifieke wetgeving.
 • Hanteert twee categorieën gevaarlijke hondenrassen.*
 • Het houden van de in de wet genoemde hondenrassen is verboden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. De dieren mogen dan onder voorwaarden worden gehouden.**
Frankrijk
 • Hanteert rasspecifieke wetgeving.
 • Hanteert twee categorieën gevaarlijke hondenrassen.*
 • De in de wet genoemde hondenrassen mogen onder voorwaarden gehouden worden.**
Spanje
 • Hanteert rasspecifieke wetgeving.
 • Hanteert drie categorieën gevaarlijke hondenrassen.*
 • De in de wet genoemde hondenrassen mogen onder voorwaarden gehouden worden.**
Groot Brittanië
 • Hanteert rasspecifieke wetgeving.
 • Hanteert één categorie gevaarlijke hondenrassen.*
 • Het houden van de in de wet genoemde hondenrassen is verboden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. De dieren mogen dan onder voorwaarden worden gehouden.**
Ierland
 • Hanteert rasspecifieke wetgeving.
 • Hanteert één categorie gevaarlijke hondenrassen.*
 • Het houden van de in de wet genoemde hondenrassen is verboden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. De dieren mogen dan onder voorwaarden worden gehouden.**
Roemenië
 • Hanteert rasspecifieke wetgeving.
 • Hanteert twee categorieën gevaarlijke hondenrassen.*
 • De in de wet genoemde hondenrassen mogen onder voorwaarden gehouden
 • worden.**
Luxemburg
 • Hanteert rasspecifieke wetgeving
Portugal
 • Hanteert rasspecifieke wetgeving
Finland
 • Hanteren geen rasspecifieke wetgeving.
 
Italië
Letland
Oostenrijk
Slowakije
Tsjechië
Zwitserland
 
*Honden van het type pitbull terriër, American Staffordshire terriër, bull terriër en Staffordshire bull terriër worden in vrijwel alle landen ingedeeld in de hoogste categorie. Hier speelt echter wel het probleem van 'ras' of 'type'. In Frankrijk worden honden behorend tot de genoemde rassen alleen ingedeeld in de categorie 'vechthonden' als ze geen stamboom hebben. Als ze wel zijn ingeschreven in een stamboek vallen ze in een lagere categorie van 'bewakings- of verdedigingshonden'.
 
** Deze voorwaarden kunnen zowel de eigenaar betreffen als de wijze waarop de hond wordt gehouden. Voorwaarden die aan de eigenaar worden gesteld zijn o.a. een minimumleeftijd van 18 jaar, niet veroordeeld zijn geweest voor een misdaad, niet eerder een hond hebben gehad die onder de betreffende wet in beslag is genomen en een adequate aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten om eventuele bijtschade te kunnen vergoeden. Spanje gaat nog verder en eist bovendien door geautoriseerde centra afgegeven certificaten, waarin wordt verklaard dat de eigenaar fysiek capabel en psychologisch geschikt is om een hond van een in de wet genoemd type te kunnen houden. De voorwaarden voor het houden betreffen o.a. kort aanlijnen, muilkorven en het niet mogen betreden van openbare gebouwen en openbaar vervoer.
 
 

Zo krijgt u een sociale en goed opgevoede hond

Tien gouden regels voor hond en kind

Leiding geven is een kunst

Omgaan met agressie

Melding doen van een bijtincident

Tips bij angst voor honden