Zoek de perfecte match

De hond met de X-factor

Kijk eens door de bril van de hond

 

Veel gestelde vragen

 

Huisdierenbijsluiters hond

Toedracht van de incidenten

Van de dodelijke slachtoffers werd 64% (9 van 14) gebeten door een hond uit het eigen huishouden en in 8 van de 9 gevallen gebeurde dit in of rond het eigen huis. Bij de helft van de bijtincidenten met minderjarigen was geen volwassene aanwezig. Kinderen worden vooral gebeten door honden die zij kennen en de meeste bijtincidenten spelen zich af in het eigen huis of in de directe omgeving.

Uit Belgisch onderzoek naar de toedracht van bijtincidenten bleek verder dat twee derde van de bijtincidenten (67%) door het slachtoffer bewust of onbewust werd uitgelokt. Kinderen kunnen normaal hondengedrag niet goed interpreteren en beseffen niet welk risico zij lopen wanneer zij met honden omgaan.

Eigen honden bijten relatief vaker spelenderwijs, uit reflex of doordat ze schrikken. Dit kan verklaard worden door het feit dat mensen vaker met hun eigen hond spelen. Ook kan het spelen omslaan in waarschuwen, maar dat wordt vaak niet op tijd bemerkt.

Naast deze bijtincidenten in de eigen vertrouwde omgeving worden mensen ook gebeten in de openbare ruimte. Hierbij zijn meestal honden betrokken die het slachtoffer niet kent. Het onderzoek van TNS NIPO geeft aan dat dit ca. 30% van de bijtincidenten betreft. Volwassenen zijn vaker slachtoffer van dit soort incidenten dan kinderen. Vreemde honden bijten volgens de slachtoffers vaker gericht en zonder zichtbare waarschuwing. Het kan zijn dat slachtoffers de waarschuwingssignalen van een vreemde hond niet zien of niet goed herkennen.

Wanneer respondenten wordt gevraagd naar de aanleiding van het bijtincident geeft het merendeel (57%) aan zich bemoeid te hebben met de hond voordat deze beet.

 

Zo krijgt u een sociale en goed opgevoede hond

Tien gouden regels voor hond en kind

Leiding geven is een kunst

Omgaan met agressie

Melding doen van een bijtincident

Tips bij angst voor honden