Zoek de perfecte match

De hond met de X-factor

Kijk eens door de bril van de hond

 

Veel gestelde vragen

 

Huisdierenbijsluiters hond

Aantal en ernst

Er worden jaarlijks ongeveer 150.000 Nederlanders door een hond gebeten (gegevens 2006-2007). In een periode van 25 jaar (tot 2006) hebben er 29 bijtincidenten met dodelijke afloop plaatsgevonden. In acht gevallen betrof het jonge kinderen. De overige 21 slachtoffers waren volwassenen.

Het merendeel (66%) van de bijtincidenten is niet ernstig en vereist geen medische behandeling. Ongeveer een derde van de slachtoffers laat zich behandelen door een huisarts of bezoekt een afdeling spoedeisende hulp.
 

Figuur 1: Medische zorg bij bijtincidenten

Kinderen zijn vaker het slachtoffer van bijtincidenten dan volwassenen. In de periode van 1982 tot 2007 was 20 procent van de dodelijke slachtoffers jonger dan 5 jaar, terwijl deze leeftijdsgroep slechts 6,5 procent van de bevolking uitmaakt.

De aard van de verwondingen en het ziekteverloop bij kinderen verschilt van dat bij volwassenen. Het publieksonderzoek van TNS Nipo, uitgevoerd in 2007, geeft aan dat kinderen vooral worden gebeten in het gezicht, terwijl volwassenen vaker worden gebeten in armen en benen. De informatie uit processen verbaal en krantenberichten over sterfgevallen in Nederland geeft aan dat jonge dodelijke slachtoffers meestal kort na het bijtincident overlijden aan de directe gevolgen van de verwondingen. Sterfgevallen bij volwassenen doen zich vaak voor in een later stadium en worden waarschijnlijk vooral veroorzaakt door infecties.

Bij herstelde slachtoffers kunnen wonden leiden tot blijvende verminking. Ook kan er psychische schade ontstaan. In een Belgisch onderzoek werd vastgesteld dat 12 van 22 kinderen die door een hond waren gebeten langer dan een maand leden aan posttraumatische stress stoornissen.

 

Zo krijgt u een sociale en goed opgevoede hond

Tien gouden regels voor hond en kind

Leiding geven is een kunst

Omgaan met agressie

Melding doen van een bijtincident

Tips bij angst voor honden