Zoek de perfecte match

De hond met de X-factor

Kijk eens door de bril van de hond

 

Veel gestelde vragen

 

Huisdierenbijsluiters hond

Wet- en regelgeving in Nederland

Met het doel om het risico van bijtincidenten door met name pitbulls te beperken werd in 1993 de Regeling Agressieve Dieren (RAD) ingesteld. Het streven was er met een fok- en houdverbod voor te zorgen dat honden van het type Pitbull zouden uitsterven. Na 15 jaar heeft het toenmalig ministerie van LNV een commissie van wijzen opdracht gegeven de RAD te evalueren. Hieruit bleek dat sinds de invoering van de RAD het aantal bijtincidenten niet is verminderd. Wel waren pitbulls vaker betrokken bij bijtincidenten, maar omdat het slechts om een klein deel van de pitbulls gaat, rechtvaardigde dat volgens de commissie niet het doden van deze honden. Het advies was om de RAD in te trekken en met een aantal nieuwe maatregelen de preventie van hondenbeten op te pakken. Dit was aanleiding voor minister Verburg van het ministerie van LNV om de regeling begin juni 2008 af te schaffen. Op 12 december 2008 is tevens besloten geen nieuwe regeling in te voeren.

De verantwoordelijkheid bij de afhandeling van bijtincidenten ligt nu voor een groot deel in handen van de gemeenten. Bij ernstige incidenten kan ook het strafrecht worden aangewend. Het ministerie wil snel komen tot een zo goed mogelijke risico-assessment voor honden die agressief gedrag tonen. Dit risico-assessment zal beschikbaar worden gesteld aan gemeenten en het Openbaar Ministerie. Op deze manier kunnen de gemeenten op vakkundige wijze een in beslag genomen hond beoordelen, alvorens een besluit te nemen over hoe verder te handelen.

In voorkomen van bijtincidenten wordt nu meer nadruk gelegd op voorlichting en educatie van mens en hond. Het LICG vervult in de realisatie een belangrijke rol. Hierbij gaat het om het stimuleren van het volgen van cursussen voor honden en vroegtijdig ingrijpen bij probleemgedrag. Ook wordt aandacht besteed aan de omgang met honden, gericht op zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters en kinderen. 

 

Zo krijgt u een sociale en goed opgevoede hond

Tien gouden regels voor hond en kind

Leiding geven is een kunst

Omgaan met agressie

Melding doen van een bijtincident

Tips bij angst voor honden