Zoek de perfecte match

De hond met de X-factor

Kijk eens door de bril van de hond

 

Veel gestelde vragen

 

Huisdierenbijsluiters hond

Probleemgedrag

Probleemgedrag kan omschreven worden als elk gedrag van uw hond waar u, uw omgeving of de hond zelf last van heeft. Probleemgedrag komt vaak voort uit natuurlijk gedrag van de hond dat niet past in ons dagelijks leven en daardoor problemen oplevert.

Voorbeelden van probleemgedrag zijn:

  • Agressie naar mensen of andere honden
  • Aanhoudend blaffen als de bel gaat
  • Niet alleen thuis kunnen zijn
  • Onzindelijkheid
  • Ongehoorzaamheid
  • Angstig gedrag

Bron videoclip: Dogtime

Probleemgedrag is in veel gevallen weg te trainen, maar dat vergt wel tijd en inzet. Het is hierbij in de eerste plaats van belang om te weten waarom de hond het gedrag vertoont. Een hondengedragstherapeut kan u helpen het gedrag te doorgronden en om te buigen.

Een hondengedragstherapeut is iemand met veel kennis over honden en hun (leer)gedrag. Hij of zij weet welke therapiemethoden toegepast kunnen worden om bepaalde problemen op te lossen. In Nederland is de titel Hondengedragstherapeut niet beschermd, iedereen mag zich zo noemen. Het is echter wel van belang dat een gedragstherapeut een gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd. Een verkeerde diagnose en aanpak kan het probleemgedrag verergeren en er kunnen dan gevaarlijke situaties ontstaan.

Bij de keuze voor een gedragstherapeut is het dan ook belangrijk om te informeren of en waar deze een opleiding heeft gevolgd. In Nederland zijn drie instellingen waar men een gedegen opleiding tot hondengedragstherapeut kan volgen. Dit zijn DogVision, de Martin Gaus Academie en CDB Barneveld. Voorheen gaf ook O&O een opleiding tot hondengedragstherapeut.

Voordat een gedragstherapeut advies uit kan brengen zullen eerst een aantal stappen doorlopen moeten worden. Hij of zij zal eerst het gedrag van de hond analyseren en vaststellen wat de directe aanleiding is van het probleem.
Deze analyse vindt meestal plaats aan de hand van:

  1. Het invullen van een vragenlijst door u over de hond.
  2. Bezoek van de gedragstherapeut bij u thuis of aan de praktijkruimte door u zodat de therapeut zelf het gedrag kan waarnemen en analyseren.
  3. Afnemen van gedragstesten om te observeren wat de hond doet en wat hier de directe aanleiding van is.
  4. Eventueel doorverwijzing naar de dierenarts. Gedragsproblemen kunnen namelijk een medische oorzaak hebben.

Als de therapeut de oorzaak van het probleem heeft vastgesteld kan hij of zij een indicatie geven over de therapie: wat houdt de therapie in en hoe lang gaat deze duren? Bij gedragstherapie bent u als eigenaar degene die de therapie gaat uitvoeren. De therapeut zal u stap voor stap uitleggen hoe u de hond moet trainen. Als u met uw hond een therapie gaat uitvoeren, dient u er rekening mee te houden dat dit tijd en energie kost. Gedrag veranderen is niet gemakkelijk, zeker niet wanneer het al lange tijd geleden is ontstaan.

In een enkel geval zal de gedragstherapeut kunnen oordelen dat therapie geen of weinig kans van slagen heeft. In dat geval kan hij of zij u helpen bij het afwegen van andere mogelijkheden, zoals herplaatsing of, in het uiterste geval, euthanasie.

Om een goede, gediplomeerde gedragtherapeut te vinden kunt u terecht bij:

Alpha:

Beroepsvereniging voor gediplomeerde hondengedragstherapeuten. Mensen met een diploma van DogVision, de Martin Gaus Academie, de universiteit van Southampton (PG Dip Companion Animal Behaviour Counselling), de Katholieke Hogeschool St. Lieven (Postgraduaat Toegepast Diergedrag) en de Toscanzahoeve kunnen zich hierbij aansluiten. De vereniging controleert of leden zich regelmatig bijscholen en dus op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Zij dienen zich te houden aan een gedragscode en er is een klachtenregeling.

Certipet:

Certipet is een organisatie die in 2011 is opgericht met als doel om professionele diergedragstherapeuten herkenbaar te maken. Certipet werkt met een accreditatiesysteem: wie zich als gedragstherapeut wil laten accrediteren, moet aan diverse eisen voldoen met betrekking tot kennis, bijscholing, aantal behandelde dieren per jaar en aantal uur per week dat men als gedragstherapeut werkzaam is. Aangesloten therapeuten vindt u op hun website.

Quiebus:

Kynologisch Centrum Quiebus geeft in samenwerking met het Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld (en in België met de KHK in Geel) o.a. opleidingen voor Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut. Quiebus heeft een eigen licentiesysteem. De aangesloten gedragstherapeuten moeten zich regelmatig bijscholen, zich houden aan een eigen gedragscode en zij maken geen gebruik van correctiematerialen.

Tinley:

Franchise organisatie voor diergedragstherapeuten waaronder hondengedragstherapeuten. Aangesloten therapeuten hebben een diploma van DogVision, Martin Gaus Academie of de universiteit van Southampton.

Via het internet of uw telefoongids kunt u nog veel meer hondengedragstherapeuten vinden, en ook uw dierenarts kan u vaak doorverwijzen. Controleer wel zelf of het een gediplomeerd gedragstherapeut betreft. Soms bieden bijvoorbeeld hondeninstructeurs ook gedragstherapie aan zonder dat ze daarin opgeleid zijn. Omdat u zelf niet kunt controleren of hun diagnose klopt en of de voorgestelde therapie wel geschikt is, kunt u beter afgaan op een diploma van bovengenoemde opleidingen.

Ook belangrijk is of een therapeut zich heeft bijgeschoold, want de kennis over hondengedrag is de laatste decennia ontzettend toegenomen en de therapiemethodes zijn veranderd. Methodes die vroeger veel gebruikt werden, zijn intussen achterhaald. Moderne hondengedragstherapeuten zullen zoveel mogelijk kiezen voor hondvriendelijke methodes waarbij geen of zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van straffen en waarbij de hond geen pijn wordt gedaan. Als u dit niet uit een website of folder kunt nagaan, vraag het dan na bij de betreffende gedragstherapeut.

 

 

Zo krijgt u een sociale en goed opgevoede hond

Tien gouden regels voor hond en kind

Leiding geven is een kunst

Omgaan met agressie

Melding doen van een bijtincident

Tips bij angst voor honden