Zoek de perfecte match

De hond met de X-factor

Kijk eens door de bril van de hond

 

Veel gestelde vragen

 

Huisdierenbijsluiters hond

Melden

Als u gebeten bent door een hond is het raadzaam om dit te melden bij de gemeente en/of de politie.

U kunt onderstaande stappen doorlopen:

  • Noteer altijd gegevens.

Het is belangrijk dat u de gegevens van beide partijen noteert. Denk hierbij aan naam, adres, telefoonnummer, verzekeringen, ras, leeftijd en inentingen van de hond. Wanneer er getuigen zijn, noteer dan ook van hen de gegevens.

  • Schrijf de gebeurtenis op.

Probeer de situatie zo objectief mogelijk op te schrijven, direct na het incident. Denk hierbij ook aan de verwondingen, de plaats en of de hond(en) los liepen. Maak indien mogelijk foto’s.

  • De zaak onderling regelen.

Dit kan bij minder ernstige incidenten, de schade die de hond veroorzaakt valt in bijna alle gevallen onder de WA verzekering van de eigenaar.

  • Aangifte doen van ernstige incidenten.

Deze aangifte kan op basis van artikel 425 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. Hierin staat vermeld:

“Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:

1°. hij die een dier op een mens aanhitst of een onder zijn hoede staand dier, wanneer het een mens aanvalt, niet terughoudt;

2°. hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier.”

  • Melding doen.

Wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit, kunt u alsnog een melding doen bij de politie. Bij meerdere meldingen omtrent dezelfde eigenaar kan de politie stappen ondernemen. U kunt het incident daarnaast ook bij de gemeente melden. De politie moet uw melding overigens altijd opnemen.

 

Zo krijgt u een sociale en goed opgevoede hond

Tien gouden regels voor hond en kind

Leiding geven is een kunst

Omgaan met agressie

Melding doen van een bijtincident

Tips bij angst voor honden